kódex blogera

Ak si bloger, dodržuj kódex.

Fakt je fakt, nie fikcia
Nestrannosť je vítaná
Vyváženosť je vhodná
Objektivita je potrebná
Pravdivosť je nutná

Rasizmus – nie na našom webe…
Slušnosť – áno lebo sa to patrí…
Spravodlivosť – pre všetkých…
Sloboda – prejavu…