podmienky používania

Brian LURIE – ďalej ako “prevádzkovateľ” má záujem poskytovať priestor pre komunikáciu medzi užívateľmi za účelom výmeny názorov.

Tieto pravidlá upravujú povinnosti návštevníkov a ak sa budú správať podľa pravidiel bude to v prospech komunity bloguje.(me)
Ak sa však pravidlá nebudú dodržiavať, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prístup k službám spojených s využívaním web stránky.
V prípade závažného porušenia pravidiel bude konto užívateľa zablokované bez upozornenia.

Ak užívateľ nesúhlasí s pravidlami používania, nie je oprávnený využívať služby bloguje.(me), najmä prispievať článkami na web.

Berte prosím na vedomie, že priestor na bloguje.(me) využívate na vlastné riziko, a môžte byť pri tom vystavení rôznym textom, ktoré pre Vás môžu byť nevhodné, urážlivé alebo nepravdivé. Sami musíte zvážiť, či informácie o ktorých sa dozviete sú pre Vás vhodné a pravdivé.
Odporúčame si každý nápad/pomoc/informáciu overiť aj z iných zdrojov. Konšpirácie, či konšpiračné weby budú blokované.

Pravidlá používania bloguje.(me)

buďte úctiví a priateľský
Snažte sa vytvárať priateľskú atmosféru. Je prípustné polemizovať s názorom, no neprípustné sú osobné útoky akéhokoľvek druhu voči iným, najmä pre jeho vierovyznanie alebo rasizmus a podobné útoky nebudú tolerované v žiadom prípade!

nespamujte
Nevytvárajte články, ktoré ste už niekde publikovali, alebo nevytvárajte články za účelom spätných odkazov.

dodržujte zákony a etiketu
Problematické témy sú povolené, ak sa nevymykájú z rámcov zákonnosti, slušnosti a etiky. Sami musíte zvážiť, či Váš príspevok je vhodný alebo nie, neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.

rešpektujte duševné vlastníctvo
Je zakázané prostredníctvom fóra zverejňovať, sprístupňovať, alebo inak šíriť diela chránené autorským zákonom alebo k nim nabádať za iných ako zákonom povolených podmienok. Pri citáciách iných autorov je uvedenie zdroja povinné. Účelové citácie, s cieľom získať spätný odkaz (SEO), alebo propagovať iné subjekty, budú odstránené.

Napriek tomu, že prevádzkovateľ tohto blogu vyvíja maximálne úsilie na kontrolu jeho obsahu a pokúsi sa odstrániť, či upraviť akýkoľvek všeobecne nežiaduci materiál hneď ako je to možné, je ale nemožné okamžite skontrolovať každý príspevok. Berte prosím na vedomie, že všetky príspevky tohto blogu vyjadrujú pohľady a názory ich autorov a nie administrátorov, moderátorov alebo prevádzkovateľa (okrem príspevkov od týchto ľudí a preto za ne nemôžu byť zodpovední. V prípade porušenia právnych noriem poskytne prevádzkovateľ súčinnosť a všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

V prípade, že na web stránke bloguje.(me) narazíte na všeobecne nežiaduci materiál, budeme radi, ak nás na neho upozorníte -> ahoj@bloguje.me