Značka: covid

Rok za nami

Rok a mesiac od zmeny života, zmeny všetkého. Správania ľudí, zmena spôsobu fungovania, alebo skôr nefungovania. Toto bol rok covidu. Áno, ja viem, ešta stále to trvá, ale predsa len – snáď už uvidíme svetlo na konci tunela… Snáď čoskoro, ako sa hovorí, nádej umiera posledná. (viac…)